top of page

Program "Diamond Care"

Program "Diamond Care" nabízí svým členům nadstandardní služby:

 • Objednání se k lékaři i mimo standardní ordinační hodiny hrazené zdravotní pojišťovnou.

 • Využití tzv. "Osobní koordinátor péče" (zajištění termínů lékařského vyšetření u specialistů).

 • Distanční konzultace zdravotních obtíží i mimo pevné ordinační hodiny.

 • Zasílání laboratorních výsledků a výpisů ze zdravotní dokumentace elektronicky.

 • Aplikace očkovacích látek zcela zdarma (+ cena vlastní očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění).

 • Odběry krve a jiných biologických materiálů na vlastní žádost zdarma (laboratorní vyšetření hradíte zvlášť podle ceníku dané laboratoře).

 • Základní sonografické vyšetření přímo v ordinaci zdarma (pro nečleny tohoto programu za poplatek 500 Kč za vyšetřenou oblast).

 • Konzultace s lékařem možná i o víkendu telefonicky nebo v ordinaci dle domluvy.

 • Rozšířená laboratorní vyšetření (určení krevní skupiny, hladiny protilátek na tetanus, žloutenku A a B).

 • Podpora duševního zdraví.

 • Sestavení osobního plánu zdraví.

tDSC00273.jpg
Žádost o členství v programu "Diamond Care"

Roční členský poplatek programu "Diamond Care" je 12.000 Kč.

Půlroční členský poplatek programu "Diamond Care" je 7.000 Kč.

Čtvrtletní členský poplatek programu "Diamond Care" je 3.500 Kč.

Děkujeme!

Důležité upozornění: Naši pacienti, kteří nejsou členy programu "Diamond Care", mají stejně kvalitní zdravotní péči jako členové tohoto programu, jen s tím rozdílem, že tato péče probíhá pouze ve standardních ordinačních hodinách.

Kotva 1
bottom of page